Google Workspace

Trung tâm kiến thức về Google Workspace | Dịch vụ email doanh nghiệp bảo mật đẳng cấp thế giới | Tính năng và giá cả của Google Workspace (G Suite cũ).

Team driver là gì? So sánh Team Driver và Google Driver

Google đang hoàn thiện, phát triển những bộ công cụng G Suite dành cho doanh nghiệp. Gần đây, Google bổ sung tính năng mạnh mẽ vào driver để doanh nghiệp có thể tạo, chia sẻ và làm việc an toàn cho nhóm với Team Driver. Như vậy Team Driver có những tính năng gì cùng […]

So sánh tính năng Google Workspace vs Zoho Mail [UPDATE 2023]

Trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp email theo tên miền riêng doanh nghiệp. Nhưng G Suite (hiện tại là Google Workspace) và Zoho Mail là 2 nhà cung cấp dịch vụ email tốt nhất. Nhưng bên cạnh đó cả 2 đều có những ưu khuyết điểm trong từng khía cạnh khác nhau. […]

Email Business - emailbusiness.vn: nguồn kiến thức email đáng tin cậy cho người dùng doanh nghiệp